הלימוד היום בבית מדרש יהיה לרפואת יוסף בן אסתר ורחל בת חסיבה

הלימוד היום יהיה לרפואתם