זכר למחצית השקל

נהגו ישראל לתרום 'זכר למחצית השקל' בכל שנה החל מראש חודש אדר. היו שותפים ותרמו מחצית השקל בצורה קלה לישיבת הסדר עפולה.

זכר למחצית השקל- לישיבת הסדר עפולה

נהגו ישראל לתרום 'זכר למחצית השקל' בכל שנה החל מראש חודש אדר.
היו שותפים ותרמו מחצית השקל בצורה קלה לישיבת הסדר עפולה.
הצטרפו למפעלו האדיר של ראש הישיבה הרב יצחק בן פזי להרחיב ספסלי בית המדרש, לגדל דור תלמידי חכמים.
ניתן לתרום בביט- 0543258318
או העברה בנקאית,
בנק מזרחי טפחות
סניף 474
מספר חשבון 543288
שם החשבון : הישיבה הקהילתית עפולה

ידיעות נוספות

הלימוד היום

21 ביוני 2018

שלום רב!

נשמח שלימודי הקודש ,

התפילות הברכות יהיו לע"נ יוסף בן אסתר זצ"ל נלב"ע א' שבט תשע"ח.

ורחל בת חסיבה אחות אימי זצ"ל נלבע בא' אייר תשע"ח.

ולרפואתם של הצדיקים:

הר' שלמה בן זוהרה נ"י. , הר' יצחק בן אסתר מלכה לאה נ"י ,

הרבנית שמחה בת סרח שרה נ"י.

זיווג הגון: חפציבה בת דניאלה, דן בן רחל, תאיר שולה בת אסתר.,

חזרה בתשובה ולימוד תורה : יוסף חיים יהודה נ"י. אברהם בן סוליקה נ"י.

תזכו למצוות ותודה רבה.