הלימוד היום

 שלום רב!

נשמח שלימודי הקודש ,

התפילות הברכות יהיו לע"נ יוסף בן אסתר זצ"ל נלב"ע א' שבט תשע"ח.

ורחל בת חסיבה אחות אימי זצ"ל נלבע בא' אייר תשע"ח.

ולרפואתם של הצדיקים:

הר' שלמה בן זוהרה נ"י. , הר' יצחק בן אסתר מלכה לאה נ"י ,

הרבנית שמחה בת סרח שרה נ"י.

זיווג הגון: חפציבה בת דניאלה, דן בן רחל, תאיר שולה בת אסתר.,

חזרה בתשובה ולימוד תורה : יוסף חיים יהודה נ"י. אברהם בן סוליקה נ"י.

תזכו למצוות ותודה רבה.

ידיעות נוספות

זכר למחצית השקל

21 בפברואר 2021

נהגו ישראל לתרום 'זכר למחצית השקל' בכל שנה החל מראש חודש אדר.
היו שותפים ותרמו מחצית השקל בצורה קלה לישיבת הסדר עפולה.