המסלול

המסלול

הסדר שילובים:

ישיבה              צבא                       ישיבה     

 שנה               שנתיים                   שנה      =            4 שנים

                      (מתוכם חודש וחצי

                       בישיבה במהלך

                       השירות צבאי)

 

היתרונות במסלול השילובים:

הכנה לצבא לא ארוכה מידי.

שירות צבאי יותר משמעותי (שנתיים) הכולל פרק זמן קצר אך משמעותי של "טעינת מצברים" רוחנית בישיבה (ששה שבועות).

הכנה קצרה ומשמעותית לחיי תורה מחוץ לישיבה.