שנה חדשה נפתחה עם מתנות (לא רק התלמידים)

זכר למחצית השקל

21/02/2021 ט אדר התשפא

נהגו ישראל לתרום 'זכר למחצית השקל' בכל שנה החל מראש חודש אדר.
היו שותפים ותרמו מחצית השקל בצורה קלה לישיבת הסדר עפולה.

קרא עוד

הלימוד היום

21/06/2018 ח תמוז התשעח

שלום רב!

נשמח שלימודי הקודש ,

התפילות הברכות יהיו לע"נ יוסף בן אסתר זצ"ל נלב"ע א' שבט תשע"ח.

ורחל בת חסיבה אחות אימי זצ"ל נלבע בא' אייר תשע"ח.

ולרפואתם של הצדיקים:

הר' שלמה בן זוהרה נ"י. , הר' יצחק בן אסתר מלכה לאה נ"י ,

הרבנית שמחה בת סרח שרה נ"י.

זיווג הגון: חפציבה בת דניאלה, דן בן רחל, תאיר שולה בת אסתר.,

חזרה בתשובה ולימוד תורה : יוסף חיים יהודה נ"י. אברהם בן סוליקה נ"י.

תזכו למצוות ותודה רבה.

קרא עוד